All posts by Azhari

Seluruh Agama Samawi Mengharamkan Riba, Ini Dalilnya!

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memperingatkan umatnya akan fitnah harta yang akan menimpa mereka. Bukanlah kefakiran yang beliau takutkan, namun sebaliknya beliau justru khawatir jika fitnah harta duniawi menimpa umatnya sehingga melalaikan mereka dari urusan akhirat. Tengoklah peringatan beliau tatkala mengucapkan, ليأتين على الناس

Cara Bertaubat dari Menggunjing Orang Lain

Dalam kitabnya Madarij as-Salikin, Ibnu al-Qayyim rahimahullah memberikan perincian tentang permasalahan “seorang yang mengunjing dan menuduh saudaranya sesama muslim”. Apakah ketika bertaubat dia dipersyaratkan menginformasikan ghibah, namimah, dan tuduhan yang dilakukannya sehingga orang tersebut menghalalkannya; atau dia cukup bertaubat tanpa harus menginformasikan hal tersebut. Ibnu

Sikap Seorang Istri Penghuni Surga Ketika Menyakiti dan Disakiti Suami

Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri salehah penghuni syurga, setelah MENYAKITI suaminya? jawabannya, meminta keridaan suami. Apa pula yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri salehah, setelah DISAKITI oleh suaminya? Jawabannya, meminta keridaan suami. Ya, yang harus dilakukannya adalah meminta maaf dan keridaan sang suami,

5 Nasehat Pernikahan

Setiap muslim hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut untuk meminimalisir problematika rumah tangga yang kerap terjadi di antara pasutri, sehingga dapat menghindari terjadinya talak. الأمر الأول : أن يحسن الاختيار، فإن الرسول لم يجعل الأمر منوطاً في الموافقة والاختيار على مجرد الدين، فقال: “من ترضون دينه

Hukum Mempercayai Firasat

Firasat artinya Mengambil kesimpulan atas perkara yang tidak diketahui berdasarkan perkara yang nampak. Apa hukum mempercayai firasat? Apa ini termasuk syirik? الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية Mengambil kesimpulan atas perkara yang tidak diketahui berdasarkan perkara yang nampak atau, قدرة على معرفة بعض الأحوال ببعض