Sufyan Baswedan

Sufyan Baswedan

Sofyan Shidiq bin Fuad Baswaedan, dengan kunyah Abu Hudzaifah Al Atsary. Lulus Doktor fakultas hadis, Universitas Islam Madinah. Dengan predikat yang amat memuaskan.