Firasat artinya Mengambil kesimpulan atas perkara yang tidak diketahui berdasarkan perkara yang nampak. Apa hukum mempercayai firasat? Apa ini termasuk syirik? الاستدلال