Category Archives: Aqidah

Hukum Bersumpah Dengan Selain Nama Allah

Sumpah adalah menguatkan perkataan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, baik oleh orang yang berbicara maupun yang diajak bicara. Kalau (dalam) bahasa ‘Arab maka menggunakan: Huruf wawu (وَ) Huruf ba (بَ) Huruf ta (تَ) Adapun Bahasa Indonesia dengan menggunakan kata “Demi”. Bersumpah hanya diperbolehkan dengan nama

Hukum Meramal Nasib dengan Bintang dalam Islam

Bintang adalah makhluq yang menunjukkan kebesaran Allāh dan kebesaran Penciptanya. Allāh Ta’āla telah mengabarkan di dalam Al-Qurān bahwa bintang ini memiliki 3 faidah: Sebagai perhiasan langit. Sebagai pelempar syaithān. Sebagai petunjuk manusia, seperti : Mengetahui arah utara atau selatan, Mengetahui arah daerah, arah kiblat, dan Mengetahui

Ketahuilah! Hukum Dukun itu Haram dalam Islam

Dukun adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang ghaib yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, seperti: Mengetahui barang yang hilang, pencurinya. Mengetahui ramalan nasib. Dan lain-lain. Dia mengaku mengetahui hal-hal tersebut dengan cara-cara tertentu, seperti dengan: Melihat bintang. Menggaris di tanah. Melihat air di mangkok.

Tathayyur Merasa Sial Dengan Sesuatu dalam Pandangan Islam

Tathayyur adalah merasa akan bernasib sial karena melihat atau mendengar  kejadian tertentu. Seperti melihat tabrakan atau orang yang berkelahi, atau yang semisalnya. Kemudian hal tersebut menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, seperti bepergian, berdagang dan lain-lain. Tathayyur termasuk syirik kecil apabila perasaan tersebut kita ikuti.