Category Archives: Fikih

7 Hukum dan Adab Istinja’

“Istinjā’ adalah proses menghilangkan apa saja yang keluar dari qubul maupun dubur baik dengan cara dicuci ataupun diusap dengan batu atau semisalnya di tempat keluarnya atau sekitarnya.”Di dalam pembahasan matan Abū Syujā’, kita akan bagi menjadi beberapa point ; PERTAMA ((والاستنجاء واجب من البول والغائط))

Sunnah Wudhu berdasarkan Hadist Shahih

9 Sunnah Wudhu berdasarkan Hadist Shahih

Sunnah-sunnah ini adalah penyempurna wudhū’ seseorang dan dianjurkan seseorang Muslim untuk menyempurnakan wudhū’nya sebisa mungkin, semampu yang dia bisa lakukan walaupun dalam keadaan yang kurang disukai. Misalnya: Pada saat musim panas sehingga tidak tersedia kecuali air panas untuk berwudhū’. Atau sebaliknya, Pada musim dingin tidak

6 Hal yang Membatalkan Wudhu Menurut Quran dan Hadist Shahih

Kita akan membahas tentang “Nawāqidhul Wudhū’ (perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhū’)”. قال المصنف: ((والذي ينقض الوضوء ستة أشياء)) ((Dan perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhū’ ada 6 macam)) Pada hakikatnya para ulama membahas lebih dari 6 perkara tentang pembatal wudhū’. PEMBATAL PERTAMA قال المصنف: ((ما خرج

16 Macam Mandi Sunnah dalam Islam

Para Sahabat penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allāh Subhānahu wa Ta’āla, pada halaqah yang ke-22 ini kita akan memasuki pembahasan tentang “Mandi Yang Disunnahkan Di Dalam Syari’at” قال المصنف رحمه الله : ((والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا)) ((Dan mandi-mandi yang disyari’atkan (disunnahkan) ada 17 macam))

Mengusap kedua Khuf dan yang semakna (kaus kaki maupun sepatu)

Mengusap kedua khuf dan yang semakna dengan khuf (seperti kaus kaki maupun sepatu). APA YANG DIMAKSUD DENGAN AL-KHUF? Al-khuf adalah bentuknya seperti kaus kaki namun dia terbuat dari kulit yang tebal dan berfungsi sebagai penutup dan pelindung kaki. Dan terkadang sampai pertengahan betis ataupun dibawah