Tag Archives: kematian

Kita Tidak Mengetahui Kapan Kematian itu Datang

Kematian adalah keluarnya nyawa seseorang dari jasadnya. Kematian adalah ciptaan Allāh Subhānahu wa Ta’āla untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dia adalah sunnatullāh bagi setiap jiwa, bagaimanapun dia berusaha untuk lari dari kematian tersebut. Allāh berfirman : ﻛُﻞُّ ﻧَﻔْﺲٍ ﺫَﺍﺋِﻘَﺔُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕِ